όλα είναι θέ(α)μα Παιδείας

Διάβαζα το άρθρο του αρκούδου «τι ζητά να μάθει το Monthly Review και η VPRC;» και θυμήθηκα ένα φίλο εκπαιδευτικό που μου είχε στείλει να δω ένα ερωτηματολόγιο. Μου είπε ότι ζητήθηκε τον περασμένο μήνα από το Υπουργείο Παιδείας να το συμπληρώσουν online κάποιοι διευθυντές σχολικών μονάδων. Το θυμήθηκα γιατί μου γέννησε παρόμοιες απορίες, από διαφορετική οπτική, με αυτές του αρκούδου.

Όπως μου εξήγησε, η πρακτική των τελευταίων ετών σε σχέση με την παροχή στατιστικών δεδομένων προς το Υπουργείο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) περιλαμβάνει λογισμικό και υποδομή του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αντιθέτως, η εν λόγω έρευνα, διεξήχθη από την… Κάπα Research.

Το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα έφτανε απευθείας από την ΚR στους διευθυντές:
Αξιότιμε κ. Διευθυντή/τρια,
Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας διεξάγει έρευνα με σκοπό τη  συστηματική  αναβάθμιση της  απόδοσης  των  διοικητικών  δομών  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  και την  εφαρμογή  ενός  σύγχρονου  συστήματος  διαχείρισης  ανθρώπινου  δυναμικού  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.
Μέσα από την έρευνα θα επιτευχθεί  η καταγραφή και επίλυση σημαντικών εκπαιδευτικών  προβλημάτων, όπως η έγκαιρη στελέχωση των  εκπαιδευτικών  μονάδων, η κατανομή και η μετακίνηση μαθητών, η άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών  κενών, η διοικητική υποστήριξη των σχολικών μονάδων, η κατάργηση της  γραφειοκρατίας, και η  εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων στην προοπτική βελτίωσης  της  ποιότητας  του  εκπαιδευτικού  έργου.
Ένα σημαντικό τμήμα της έρευνάς μας εστιάζεται στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων. Θεωρώντας ότι η άποψη τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την αξιοπιστία του έργου, σας επιλέξαμε να συμμετάσχετε στην έρευνα και σας παρακαλούμε θερμά να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί.
Σας επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και ότι το ΚΕΕ δεν θα δημοσιεύσει κανένα στοιχείο από το οποίο θα αναγνωρίζεται το σχολείο σας ή άλλα πρόσωπα.
Προκειμένου να συμμετάσχετε στην έρευνα, μπορείτε να συνδεθείτε με την ηλεκτρονική διεύθυνση πατώντας εδώ, και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της έρευνας: κ. …
Ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας στην έρευνα.

Αφήνω το περιεχόμενο των ερωτήσεων, και το πώς μπορείς να κατευθύνεις έναν «διάλογο», μεθοδεύοντας ερωτήσεις και εναλλακτικές απαντήσεις, να κριθεί από τους πιο άμεσα ενδιαφερόμενους.

Ωστόσο, κάποια εύλογα ερωτήματα του φίλου είναι και δικά μου:

♦ Γιατί επελέγη μια ιδιωτική επιχείρηση, ενώ υπάρχει η (ακριβοπληρωμένη) υποδομή του ΠΣΔ;

♦ Πόσο ανώνυμο είναι ένα ερωτηματολόγιο προς επιλεγμένα πρόσωπα που, αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή του γραφείου του σχολείου τους, ταυτοποιούνται άμεσα; Που, επίσης, ταυτοποιούνται εύκολα μέσω των ερωτήσεων που αφορούν την ηλικία, την υπηρεσιακή κατάσταση και τα προσόντα του ερωτώμενου, σε συνδυασμό με τα διοικητικά και γεωγραφικά δεδομένα της αντίστοιχης σχολικής μονάδας (στοιχεία, που διαθέτει το Υπουργείο);

♦ Πόσο ανώνυμο είναι ένα ερωτηματολόγιο που το query url του, εκτός από id για την έρευνα, περιλαμβάνει ως παράμετρο και id για το χρήστη, το οποίο πιθανόν να ήταν διαφορετικό, ανάλογα με τον παραλήπτη του μηνύματος;

♦ Πώς επελέγη το δείγμα των διευθυντών για την έρευνα;

♦ Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, ή στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ανήκει η έρευνα; Αμφότερα αναφέρονται στο μήνυμα της ΚR.

♦ Ποιο ήταν το τίμημα της συγκεκριμένης συναλλαγής, και υπήρξε σχετικός πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή της εταιρείας;

♦ Πώς μπορεί κάποιος να μην αμφιβάλλει για κάθε δημοσκόπηση από επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο;

♦ Τέλος, ποιες προθέσεις του Υπουργείου δείχνουν ερωτήσεις της έρευνας, όπως η παρακάτω:

23. Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις (Συμφωνώ – Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ – Διαφωνώ)

  • Απαγόρευση αποσπάσεων ή μεταθέσεων σε νεοδιοριζόμενους για δύο τουλάχιστον χρόνια
  • Σταδιακή κατάργηση της στελέχωσης υπηρεσιών του ΥπΕΠΘ και των εποπτευόμενων φορέων του και λοιπών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς
  • Να αποκεντρωθεί το σύνολο των διαδικασιών διορισμού, μεταθέσεων και αποσπάσεων στις Διευθύνσεις Περιφερειακής Εκπαίδευσης
  • Ο προγραμματισμών των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και η τοποθέτησή του στις σχολικές μονάδες να γίνεται μέσω μηχανογραφικού συστήματος
  • Η υποβολή των αιτημάτων κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού από τις σχολικές μονάδες να γίνεται απευθείας στο ΥπΕΠΘ, χωρίς τη μεσολάβηση των Προϊσταμένων Αρχών τους
  • Να αυξηθούν οι ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας των εκπαιδευτικών
Advertisements

#%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%80%ce%b8