Ζήτηση τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής, ή συναφών, βάσει των βάσεων

Οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ αποτελούν έναν μέτριας ποιότητας δείκτη για τη (σχετική) ζήτησή τους από τους υποψήφιους φοιτητές. Μέτριας, καθώς δεν μπορούν να απεικονίσουν όλα τα κριτήρια που εμπλέκονται στη διαδικασία έκφρασης των προτιμήσεων του υποψηφίου, που ποικίλλουν από το «όνομα της σχολής», ή την προσδοκία επαγγελματικής αποκατάστασης και καριέρας, μέχρι τον τόπο της έδρας της, ή, πιο συγκεκριμένα, τον πληθυσμό της τελευταίας, και τη γεωγραφική της θέση.

Για παράδειγμα, πέρα από το «καλό όνομα» που έχει χτίσει όλα τα τελευταία χρόνια το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, ρόλο στη σταθερή πρώτη του θέση παίζει το γεγονός ότι έχει έδρα στην Αθήνα, απ’ όπου προέρχεται η σχετική πλειοψηφία των υποψηφίων, και όπου επιθυμεί να περάσει τα φοιτητικά του χρόνια μεγάλη μερίδα υποψηφίων. Από την άλλη μεριά, η Κρήτη προσφέρει δύο τμήματα πληροφορικής στους υποψηφίους, που μοιράζονται, τόσο ως πρώτες επιλογές εκείνων που για διάφορους λόγους κρίνουν προτιμητέα την παραμονή τους στο νησί, όσο και ως δευτερεύουσες υποψηφίων που προέρχονται και από το νησί, αλλά και από άλλες γεωγραφικές περιοχές. Στην τελευταία περίπτωση είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι η γεωγραφική θέση και το γεγονός ότι πρόκειται για νησί αποτελούν μάλλον αρνητικό παράγοντα επιλογής των δυο τμημάτων για την πλειοψηφία των υποψηφίων.

Στα παραπάνω υποθέσαμε ότι αναφερόμαστε σε υποψηφίους που τους ενδιαφέρει το αντικείμενο της πληροφορικής. Τα τελευταία 25 χρόνια, από το 1 τμήμα που προσέφερε αρχικά σπουδές στο αντικείμενο αυτό, έχουμε φτάσει αισίως στα 23. Ταυτόχρονα, μια περιοχή πρακτικώς άγνωστη για τους μαθητές της δεκαετίας του 80, πέρασε, ως χρηστικό αντικείμενο, στην καθημερινότητα των σημερινών υποψηφίων, γεγονός αναμφίβολα θετικό, αλλά και αρνητικό, καθώς γεννά μια μεγάλη παρεξήγηση στα κριτήρια επιλογής του υποψηφίου, που εκφράζεται με την εξίσωση πληροφορική=γουίντοουζ και ίντερνετ, σε μια μεγάλη μερίδα υποψηφίων. Χωρίς, λοιπόν, να ξεχνούμε τις πραγματικές ή επίπλαστες μεγάλες επαγγελματικές προσδοκίες για το αντικείμενο στη χώρα μας, τα δύο παραπάνω γεγονότα συνετέλεσαν στην αύξηση της ζήτησης, αλλά, παράλληλα, και στον επιμερισμό της σε μια σειρά τμημάτων, για τα οποία, η ιστορία, το ακαδημαϊκό δυναμικό, το πρόγραμμα σπουδών, τα ερευνητικά αποτελέσματα, και η θολή εικόνα για τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα και εφόδια δεν δικαιολογούν πάντα τη ζήτησή τους.

Οι βάσεις εισαγωγής, καθώς σχετίζονται άμεσα με την επιλογή των θεμάτων των εξετάσεων στην εκάστοτε σχολική χρονιά, είναι δύσκολο να συνεισφέρουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την «ποιότητα» των δυνάμει φοιτητών κάθε τμήματος στη διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον, ασφαλώς, εγκυρότερο δείκτη αποτελούν τα μόρια εισαγωγής όλων των υποψηφίων και όχι μόνο αυτά του τελευταίου εισακτέου στην καθεμιά. Όμως, καθώς μέσα στην ίδια χρονιά οι υποψήφιοι διαγωνίζονται επί ιδίων θεμάτων, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τη σχετική θέση του κάθε τμήματος στις προτιμήσεις των υποψηφίων, καθώς και για τη σχετική επίδοση μεταξύ τους. Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν στη συνέχεια να συγκριθούν διαχρονικά.

Οι πίνακες που παρατίθενται εδώ, περιέχουν για τα έτη 2001-2008, και τα αντίστοιχα τμήματα ΑΕΙ Πληροφορικής, ή συναφούς αντικειμένου:

  • Τις βάσεις εισαγωγής
  • Τη σχετική σειρά του κάθε τμήματος βάσει της βάσης του
  • Την «ψαλίδα» μεταξύ της κορυφαίας και των υπολοίπων βάσεων, όπως αυτή εκφράζεται με την αναγωγή όλων των βάσεων της κάθε χρονιάς σε 1000βαθμη κλίμακα με κορυφή την κορυφαία βάση (έτσι, για παράδειγμα, 1000 για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, σημαίνει ότι το τμήμα ήταν κορυφαίο σε βάση εισαγωγής τη συγκεκριμένη χρονιά, ενώ 973 για το ομώνυμο της Θεσσαλονίκης, και 821 για το τμήμα Πληροφορικής Ιωαννίνων, δηλώνουν, ότι οι αντίστοιχες βάσεις των τελευταίων την ίδια χρονιά ανήλθαν στο 97,3% και το 82,1% αυτής του πρώτου)

Το πρώτο γράφημα απεικονίζει τον πίνακα σχετικής σειράς των 23 τμημάτων, όπου είναι φανερό ότι σε γενικές γραμμές η σειρά δεν έχει αλλάξει μέσα στα τελευταία 8 χρόνια (οπότε και το σύστημα εισαγωγής είναι περίπου σταθερό), με αξιοσημείωτες, ωστόσο, διολισθήσεις και παρεμβολές, κάθε φορά που ξεκινά νέο τμήμα. Επίσης, σε κάποια τμήματα παρατηρείται διαχρονική πτωτική τάση.

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την ψαλίδα που εξηγήθηκε παραπάνω (το τμήμα του Αγρινίου δεν χώρεσε ολόκληρο στις διαστάσεις και την κλίμακα του γραφήματος). Είναι προφανές ότι η ψαλίδα έχει μια τάση να ανοίγει, κάτι που μάλλον αποτελεί καμπανάκι για το «επίπεδο» των εισαγομένων σε κάθε τμήμα.

Σημείωση 1: Όλες οι βάσεις αφορούν τη λεγόμενη κατηγορία θέσεων 90% (για πρώτη -εκάστοτε- φορά υποψηφίους, δηλαδή) από Γενικά, ή αντίστοιχα, Λύκεια.
Σημείωση 2: Στο google doc, που δόθηκε παραπάνω, περιέχονται και οι βάσεις της κατηγορίας 90% για τα -αισίως- 30 ΤΕΙ με αντικείμενο την Πληροφορική ή συναφή περιοχή.

Advertisements