Ο κόσμος μας σε λογαριθμική κλίμακα

Πολλές φορές τυχαίνει να ερωτηθώ περί λογαριθμικής κλίμακας… Να, λοιπόν, μια εξαιρετική ιδέα και μια άψογη εκτέλεση (η εικόνα πρέπει να παρατηρηθεί από κάτω προς τα πάνω):

Advertisements