Εύγε! Σε 8 μήνες λύσανε το πρόβλημα

gspa
των 5-10 γραμμών CSS

Αυτό θα πει ηλεκτρονική διακυβέρνηση!

Ευχαριστώ τον geopoliticus για την ενημέρωση.

Όχι, δεν θα σχολιάσω, ούτε τον κώδικα, ούτε τα dhtmlgoodies… ;) Ελπίζω, μόνο, ότι δεν ξαναπληρώθηκε κανείς γι’ αυτό.

#web-design