Πίσω στο τότε… μέλλον

GPRS in Greece sucks
… των bbs, του ΟΤΕ με το pstn και το dial-up, της Siemens και του isdn

Τα είχα διαγράψει από τη μνήμη μου παντελώς, μέχρι που μούρθε παραμνησία με το gprs… μπππρρρ…

Κι αποκορύφωμα η πόρτα στο ελληνικό usenet

news

 
Σημείωση: 1 Kbps = 1 Kbit/sec = 1/8 KB/sec = 0,125 KB/sec

Advertisements