Επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων

ΦΕΚ Β 1369 /2009Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα εξής:

Δημοσιεύτηκε στο αρ. 1369 ΦΕΚ τ. Β΄/ 9-7-09, η Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος επίδειξης των γραπτών των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, κάθε υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί, μπορεί να λαμβάνει γνώση των γραπτών του, αφού προηγουμένως υποβάλει αίτηση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του στη Δ/νση ή στο Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε., όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων του που εξετάστηκε σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, μαζί με σχετικό παράβολο, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί προσεχώς με Υπουργική Απόφαση.
Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου στη Δ/νση ή στο Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. που υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει και σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρες που θα ορίζονται από τις Δ/νσεις και τα Γρ. Δ.Ε. ή Ε.Ε., ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.

Αν πρόκειται για γραπτά δοκίμια ειδικών μαθημάτων (Ξένες Γλώσσες-Σχέδια-Μουσική), καθώς και για τα μαθήματα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές» των ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ, η επίδειξη γίνεται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στη Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Συγγρού 106 – Τ.Κ. 11741 – Κουκάκι, Αθήνα).

Επισημαίνεται ότι μετά την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων δεν παρέχεται δυνατότητα αναβαθμολόγησης, δεδομένου ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η αναβαθμολόγηση των γραπτών γίνεται πριν την ανακοίνωση της βαθμολογίας (χωρίς αίτηση του υποψηφίου), όταν η διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων.

 

Όλη η υπουργική απόφαση στην παραπάνω παραπομπή.

Advertisements