Ο Χίτλερ μαθαίνει ότι τα ελληνικά δεν έχουν εκατομμύρια λέξεις

Η ιστορία καλά βαστάει χρόνια τώρα. Μια άκρη του νήματος από δω.

Οι ελληνικοί υπότιτλοι ενεργοποιούνται δεξιά από τον «ήχο» και το «full screen».

Ενημέρωση: Θα ήταν κρίμα να μην εκμεταλλευτώ την ανάρτηση του αγαπητού Οπουτζή. Στο βίντεο, λοιπόν, έχουν προστεθεί υπότιτλοι και σχολιασμός στα αγγλικά, που ελέγχονται από τα αντίστοιχα κουμπιά στην ίδια θέση. Να σημειώσω, επίσης, ότι πάνω δεξιά από τα κλιπ στο youtube υπάρχει και το κουμπί μεγέθυνσης του κλιπ <–>.

Για καλύτερο χειρισμό και ευκολότερη ανάγνωση σχολιασμού και υποτίτλων, δείτε το κλιπ στη σελίδα του youtube.

#youtube