Αιολική Ενέργεια και «φυσική επιλογή»

Η δημιουργία αιολικών πάρκων συνοδεύεται από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η επίδραση στην πανίδα της περιοχής εγκατάστασης.

Natura 2000 Network in Crete

Η εγκατάσταση στο Λέντα, στο νότιο τμήμα του Ν. Ηρακλείου, είναι στα όρια μιας από τις 371 πιο πολύτιμες περιβαλλοντικά περιοχές της Ελλάδας που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, την GR4310008, και αποτελεί βασικό πέρασμα αποδημητικών πουλιών. Ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν το «σχέδιο πτήσης» των πουλιών είναι τα θερμά ανοδικά ρεύματα αέρα. Οι ανεμογεννήτριες δημιουργούν ανοδικά ρεύματα αέρα.

Στο Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων στην Αίγινα έχουν μεταφερθεί πρόσφατα 5 γύπες χτυπημένοι από ανεμογεννήτριες στην Κρήτη. Είναι αυτοί που εντοπίζονται μόνο.

Δείτε και εδώ.

#%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%82, #natura-2000, #youtube